Skip to main content

PRIVACYVERKLARING THUISZUSTERS

VERSIE 02 NOVEMBER 2023

1. Inleiding

In deze privacyverklaring leggen we uit hoe Thuiszusters omgaat met uw persoonlijke gegevens en welke rechten u heeft met betrekking tot uw gegevens. We zijn toegewijd aan het beschermen van uw privacy en het naleven van de toepasselijke wetten inzake gegevensbescherming.

2. Verzameling van persoonlijke gegevens

We kunnen persoonlijke gegevens verzamelen wanneer u gebruikmaakt van onze diensten, bijvoorbeeld wanneer u patiënt wordt of medewerker wordt. De verzamelde gegevens kunnen onder meer uw naam, contactgegevens, medische gegevens en andere relevante informatie omvatten. Onderneming Thuiszusters verwerkt cliënt- en persoonsgegevens op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679.

3. Doeleinden van gegevensverwerking

We verwerken uw persoonlijke gegevens voor specifieke doeleinden, zoals het bieden van medische zorg, het beheren van afspraken, het onderhouden van contact en het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

4. Rechtsgrondslagen voor gegevensverwerking

We verwerken uw persoonlijke gegevens op basis van verschillende rechtsgrondslagen, zoals toestemming, contractuele verplichtingen, wettelijke verplichtingen en legitieme belangen.

5. Openbaarmaking van persoonlijke gegevens

We kunnen uw persoonlijke gegevens delen met bevoegde autoriteiten, zorgverleners en andere betrokken partijen wanneer dat nodig is voor de verlening van zorg en naleving van wetten en voorschriften.

6. Beveiliging van gegevens

We nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, verlies, wijziging of openbaarmaking.

7. Bewaartermijnen

We bewaren uw persoonlijke gegevens alleen zo lang als nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, tenzij wettelijke voorschriften een langere bewaartermijn vereisen.

8. Uw rechten U heeft bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, waaronder het recht op toegang, correctie, verwijdering en bezwaar. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen.

9. Contactgegevens

Voor vragen, opmerkingen of verzoeken met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, kunt u contact met ons opnemen via de volgende contactgegevens: info@thuis-zusters.nl

10. Wijzigingen in de privacyverklaring

We kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken om ervoor te zorgen dat deze overeenkomt met ons privacybeleid en wettelijke vereisten. Raadpleeg regelmatig de meest recente versie op onze website.